Home

กสิณไฟ คือ

กสิณทั้ง 10 อย่าง แบ่งออกเป็น 2 พวก. พวกที่หนึ่ง คือ กสิณกลาง มี 6 อย่าง คนทุกจริตฝึกกสิณได้ทั้ง 6 แต่ต้องดูให้เหมาะกับจริตนิสัย ของแต่ละคน เช่น คน. กสิณ [กะสิน] น. สมถกรรมฐานหมวดหนึ่งว่าด้วยอารมณ์ที่กําหนดธาตุ ๔ คือ ปฐวี (ดิน) อาโป (น้า) เตโช (ไฟ) วาโย (ลม) ว่าด้วยวรรณะ (สี) ๔ คือ นีล (สีเขียว) ปีต (สี.

เตโชกสิณ (ธาตุไฟ ธาตุร้อน) จิตเพ่งไฟ คือการเพ่งเปลวไฟ โดยกำหนดว่าสิ่งนี้เป็นไ กสิณไฟ กสิณไฟ (กรรมฐานกองที่มีพลังมากที่สุด) การเพ่งกองไฟ เพ่งเทียน เพ่งพระอาทิตย์ แต่งโดย บูรพา ผดุงไทย สำนักพิมพ์ ภูมิบูรพา บจก กสิณไฟ . ผู้สำเร็จเตโชกสิน สามารถจุดไฟให้ติดได้จริงหรือ เรื่องจริง หรือ โกหก เคยได้ยินมาอย่างนั้น ตอนนี้มีใคร ที่สำเร็จ. ทีนี้มาเข้าเรื่องการฝึกกสิณไฟ บ่อยมาก แต่ก็ได้เกร็ดความรู้บางอย่างมา คือ -พัดไฟ จะเห็นตอนที่ไม้ท่อนใหญ่ๆในกองไฟแตก ถ้า. กสิณ ทั้งสิ้น ทั้งปวง หมายถึง อารมณ์ของสมถภาวนา ๑๐ อย่าง ในบรรดาอารมณ์ ๔๐ ได้แก่ปฐวีกสิณ (ดิน) อาโปกสิณ (น้ำ) เตโชกสิณ (ไฟ) วาโยกสิ

กสิณ - วิกิพีเดี

กสิณ คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมไทย-ไทย

 1. ในการเพ่งกสิณไฟนั้นมีข้อควรระวังที่ผู้ปฏิบัติพึงให้ความระมัดระวังในขณะเพ่งไฟ เพราะว่าไฟเป็นสิ่งที่ให้ทั้งคุณและให้ทั้งโทษได้ใน.
 2. ทั้งนี้ เพราะกสิณไฟเป็นกองกสิณที่ทำให้เกิดทิพยจักษุด้วยกระทั้ง จึง.
 3. พระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)กสิณที่ทุกคนฝึกได
 4. กสิณไฟ คือ การเพ่งเปลวเพลิง ผู้ที่เคยปฏิบัติมาในชาติก่อนๆ อาจเพ่งเปลวไฟในเตา หรือกองไฟหรือที่ใดๆ จนได้อุคคหนิมิตและ.

วิธีฝึกภาวนา (กสิณไฟ)ของหลวงพ่อเกษม เขมโกเมืองลำปาง

เตโชกสิณ จิตเพ่งไฟ คือการเพ่ง เปลวไฟโดยกําหนดว่าสิ่งนี้เป็นไฟ หายใจเข้าให้ ภาวนาว่า เตโช หายใจออกภาวนาว่า กสิณัง 12. ๓ Rec-2284 ฝึกกสิณไฟ แบบที่ ๑ และมีพลังมากพอ ที่จะดับเชื้อแห่งกิเลส คือความรัก โลภ โกรธ หลง ไฟต์สปอร์ต หลวงพ่อวราห์ เพ่งกสิณไฟ ปลุกเสกพญาครุฑ เปิดขุมทรัพย์ ราชานุญาต จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2537 มี 2 รูปแบบ คือ พญา. 1. ปฐวีกสิณ (กสิณคือดิน, กสิณที่ใช้ดินเป็นอารมณ์ — the Earth Kasina) 2. อาโปกสิณ (กสิณคือน้ำ — the Water Kasina) 3. เตโชกสิณ (กสิณคือไฟ — the Fire Kasina) 4 เตโชกสิณ เป็นกสิณเพ่งไฟ ทุติยฌาน มีองค์ 3 คือจะเว้นจากการภาวนาไปเอง การกำหนดพิจารณารูปกสิณจะยุติลง เหลือแต่ความสดชื่น.

กสิณไฟ - se-ed

เตโช แปลว่า ไฟ กสิณเพ่งไฟ ให้ทำเหมือนในอาโลกกสิณ คือ เจาะช่องเสื่อหรือหนัง หรือมองอากาศ คือความว่างเปล่าที่ลอดมา. กสิณไฟ (เตโชกสิณ) เป็นวิชาการเพ่งจิตส่งออกนอก เพ่งสู่เปลวเพลิง เทียนทํา Meditation ควบคู่กันครับ อย่างท่านอื่นว่าไว้ ควรมีครูบา. หลายคนเคยได้ยินเรื่องราว กสิณ มามากมาย แต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรยังไง อย่างแท้จริง ทำไมมันถึงถูกล่าวขานกันในสังคมไทยมาช้านาน กสิณเป็น 1 ใน.. กสิณโทษ หากท่านได้เพ่งดวงปฐวีกสิณแล้วภาพนิมิตที่เกิดในจิตเป็นสีอื่น หรือเป็นน้ำ ลม ไฟ พระพุทธรูป เทพองค์บารมี เหล่านี้.

พิสูจน์ขลัง หลวงพ่อกบ เขาสาริกา เสกไฟกลายเป็นทอง

เรียนฟรี พยากรณ์ โหราศาสตร์ จักรราศี ไพ่ยิปซี อ่านไพ่ ดูดวง เลข7ตัว ฝึกกรรมฐาน กสิณธาตุ4 สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ 092-372-4234, 02-681-252 #หลวงพ่อทบกับกสิณไฟ #อานุภาพกสิณ 10 หลวงพ่อทบท่านเป็นเกจิหนึ่งที่สำเร็จกสิณ10 แต่กสิณที่ท่านชอบนำมาใช้ปลุกเสกวัตถุมงคลของท่านมากที่สุดคือ.. กองที่ ๔ กสิณไฟ แบบที่ ก็ตาม ท้ายที่สุดเมื่อธาตุเเห่งธรรมชาติคือดิน น้ำ ลม ไฟหยุดทำงาน กายก็จะเหลืองแข็ง และเปลี่ยนเป็น.

Video: ฝึกเพ่งกสิณอย่างไร สำเร็จผลเร็ว - Panti

ประสบการณ์ตรง จากการฝึกกสิณไฟผิดวิธี พลังจิ

2.คาถาประจำตัวหลวงพ่อโอภาสี อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง คาถานี้คือยอดพระภัณฑ์. เตโชกสิณ เป็นกสิณเพ่งไฟ สะดวก หรือจะทำแบบสะดึงโดยใช้สีขาว บทภาวนาคือ โอทากสิณัง นอกนั้นก็เหมือนที่กล่าวแล้ว. ที่เป็นที่ว่าง ๑ คือ อากาโส . ที่เป็นแสงสว่าง ๑ คือ อาโลโก . การทำกรรมฐานโดยเพ่งหรือยึดกสิณเป็นอารมณ์ เรียกกันว่า เพ่งกสิ

กสิณ - Dhammahom

กสิณ 4 ได้แก่ ปฐวีกสิณ (ดิน) อาโปกสิณ (น้ำ) เตโชกสิณ (ไฟ) วาโยกสิณ (ลม) วรรณกสิณ 4 ได้แก่ นีลกสิณ (สีเขียว) ปีตกสิณ โลหิตกสิณ (สีแดง) โอ. น. ของเหลวที่เอิบอาบซาบซึมไปได้ เป็นธาตุ ๑ ในธาตุทั้ง ๔ คือ ๑. ปฐวีธาตุ = ธาตุดิน ๒. อาโปธาตุ = ธาตุนํ้า ๓. เตโชธาตุ = ธาตุไฟ ๔

เตโชกสิณ และคาถาตั้งธาตุ พลังจิ

ค้นว่าอยู่เล่มใด แล้วกด [ctrl]+f หรือใช้คำสั่งของเครื่องหาตำแหน่งในเล่มอีกทีนะครับ คำแนะนำการค้นข้อมู Rec-2285 ฝึกกสิณไฟ แบบที่ ๒ คือ หลับตาปุ๊บ นึกภาพไฟ ที่อยู่บนเทียนเล่มหนึ่ง - ก็นึกได้ นึกถึงไฟ ที่อยู่ในเตา - ก็นึกได้. กสิณ ๑๐. กสิณมีทั้งหมด ๑๐ กองด้วยกันคือ ๑.ปฐวีกสิณ เพ่งดิน ๖.โลหิตกสิณ เพ่งสีแดง ๒.อาโปกสิณ เพ่งน้ำ ๗.ปีตกสิณ เพ่งสีเหลือ ท่องก่อนออกจากบ้าน 3 พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อโอภาสี.

กสิณสิบ - Panti

1989.พระเวทย์ 3 บท หลวงพ่อโอภาสี ผู้ชาญกสิณไฟ เมตตา คุ้มภัย ปราบคุณไส ติดตามข่าวสารผ่าน 'คมชัดลึก' Line Official อาศรมบูรพาป่าละอู เป็นศูนย์ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมของอาจารย์บูรพา ผดุงไทย ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัว.

2. อาโปกสิณ (กสิณคือน้ำ — the Water Kasina) 3. เตโชกสิณ (กสิณคือไฟ — the Fire Kasina) 4. วาโยกสิณ (กสิณคือลม — the Air Kasina: Wind Kasina) ข 28/11/2018 zenith 3293 Views 0 Comments กสิณ, กสิณน้ำ, กสิณไฟ, คงทำเราแหละ เราเคยดูถูกพ่อของพระกรรมฐานคือท่านพระอาจารย์มั่น ซึ่งเป็นอาจารย์ของท่า กสิณ ๑๐ กสิณมีทั้งหมด ๑๐ กองด้วยกันคือ ๑. ปฐวีกสิณ เพ่งดิน ๒. อาโปกสิณ เพ่งนํ้า ๓. เตโชกสิณ เพ่งไฟ ๔. วาโยกสิณ เพ่งลม ๕ กรรมฐาน (สื่อการสอน ๒) สัปดาห์ที่ ๓ กสิณ ๑๐ 1. หมวดกสิณ ๑๐ วัตถุอันจูงใจ หรือ กัมมัฏฐานที่ใช้ วัตถุสาหรับเพ่งเพื่อจูงจิตให้เป็นสมาธิ เช่น ปฐวี. นอกจากนี้ตำนานการสร้างพระซุ้มกอ ก็ปรากฏนามพระฤาษีตาไฟอีกเช่นกัน โดยกล่าวว่า เมื่อทำการสร้างพระซุ้มกอนั้น มีพระฤาษี 4 องค์ เป็นประธานในการ.

ร้อนเพราะไฟ คือราคะ โทสะ โมหะ ร้อนเพราะความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความรำพัน เพราะทุกข์กาย ทุกข์ใจ เพราะความคับแค้น. ลองวิชา หลวงปู่เมี้ยน งานพุทธาภิเษกด้วยกสิณไฟ เรื่องเล่า December 24, 2020 Chalis เตโชกสิณ (ธาตุไฟ ธาตุร้อน]) จิตเพ่งไฟ คือการเพ่งเปลวไฟ โดยกำหนดว่าสิ่งนี้เป็นไฟ หายใจเข้าให้ภาวนาว่า เตโช หายใจออกภาวนาว่า. ลองวิชาหลวงปู่เมี้ยนงานพุทธาภิเษกด้วยกสิณไฟ ท่านจึงได้ทราบว่าพระภิกษุชรารูปนั้นก็คือหลวงพ่อรอด. ภาพประวัติศาสตร์เมื่อครั้งเทพเจ้าแห่งกสิณไฟ หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พาคณะศิษยานุศิษย์มากราบสักการะบูชาพระบรมธาตุ ที่พระปรางค์วัดอรุณ.

สุดอัศจรรย์!! อภินิหาร อาโปกสิณของหลวงพ่อจง ทำน้ำมนต์โดยไม่ต้องใช้น้ำสักหยด อิทธิบารมี..ที่แม้แต่ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ยังต้องยอมแพ #หนังสืออาจารย์บูรพา #บูรพา #กสิณ #กสิณไฟ #เหล็กไหล #ปรอท #พลังจิต #ความเชื่อ #สิ่งลี้ลับ #หนังสือหายาก จำหน่ายหนังสือที่เขียนโดย อาจารย์บูรพา ( อ.. กสิณ (บ่อเกิดแก่กสิณทั้งปวง) ๑๐. ปฐวีกสิณ คือเพ่ง ดิน ทั้งปวง; อาโปกสิณ คือเพ่ง น้ำ ทั้งปว พระปิดตารวยทันใจ เนื้อผงกสิณไฟหลวงปู่สรวงผสมผงเหล็กน้ำพี้หลวงปู่หมุน ฝังเนื้อชนวนพระแก้ว เป็นลักษณะเม็ดเล็กๆบริเวณกลาง องค์พระด้านหน้า. อาโลกสิณ, สุรินทร์ ประเทศไทย. ถูกใจ 175 คน. กสิณแสงสว่าง อาโลกกสิน คือการเพ่งดูแสงสว่างจะเป็นไฟ หรือแสงชนิดอื่นๆก็ได

วิธีฝึกกสิณดิน. ให้เอาดินมาทำดวงกสิณ เอาดินสีอาทิตย์แรกอุทัยโดยไม่มีหินกรวดเจือปนทำดวงกสิณให้เรียบ ตั้งดวงกสิณให้ห่าง ๔ ศอกคืบ ไม่ให้ดู. กรรมฐาน 40 วิธี ๑. ปฐวีกสิน เพ่งธาตุดิน ๒. อาโปกสิณ เพ่งธาตุน้ำ ๓. เตโชกสิณ เพ่งไฟ ๔. วาโยกสิน เพ่งลม ๕. นีลกสิน เพ่งสีเขียว ๖. ปีตกสิน เพ่งสีเหลือง ๗. เดจาวู เป็นพลังจิตรูปหนึ่ง บ้างก็ว่าเป็นทิพจักขุญาณ (ความรู้คล้ายตาทิพย์) ซึ่งได้มาจากการเจริญสมถะภาวนาในหมวดของกสิณ 3 กองคือ เตโชกสิณ (กสิณ.

วัณณกสิณในกสิณ ๑๐ - Dhammahom

การเพ่งกสิณ คือการเพ่งจิตไปจุดใดจุดหนึ่ง จนเกิดภาพติดตา และสามารถรวบรวมเอาสภาพจิตที่หยาบ เตโชกสิณ ( ธาตุไฟ ธาตุร้อน. คู่มือฝึกกสิณสำหรับฆราวาส:: e-book หนังสือ โดย จงอางไฟ (สิทธิชัย บุพศิริ ละครระเริงไฟ ep 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 รายละเอียด:ชาคริตนักธุรกิจหนุ่มรูปงามผู้มาพร้อมกับไฟแค้นภารกิจของเขาคือทำลายพวกเมธาสิทธิ์!ญาดาบุตรสาวคน. คือการเพ่งกสิณไฟอย่างนี้ เพ่งดวงเทียนก็ได้ ดวงตะเกียงก็ได้ เจ้าพายุก็ได้ การเพ่งก็คือเราลืมตาเพ่ง...เพ่งทั้งดวงอย่าไป.

เดจาวูคืออะไร? เจริญสมถะภาวนาในหมวดของกสิณ 3 กองคือ เตโชกสิณ (กสิณไฟ), โอทากสิณ (กสิณสีขาว) และ อาโลกสิณ (กสิณแสงสว่าง) จาก. เตโชกสิณของพระพุทธเจ้า เตโชกสิณ ไม่ใช่เพ่งดวงอาทิตย์.

ทฤษฎี พลังจิต

กสิณ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า

ละครระเริงไฟ ep 6 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 รายละเอียด:ชาคริตนักธุรกิจหนุ่มรูปงามผู้มาพร้อมกับไฟแค้นภารกิจของเขาคือทำลายพวกเมธาสิทธิ์!ญาดาบุตรสาวคน. หลวงพ่อทบท่านเป็นเกจิหนึ่งที่สำเร็จกสิณ10 แต่กสิณที่ท่านชอบนำมาใช้ปลุกเสกวัตถุมงคลของท่านมากที่สุดคือ กสิณไฟ(เตโชกสิณ) ท่านถูกจริตกับกสิ.. บูชาชุดนี้คุ้มสุดๆ รับวัตถุมงคล 3 รายการคือ. ตะกรุดคาดเอว108 กสิณไฟ แก้ดวงตกชีวิตไม่ดี ไม่ราบรื่น การงานย่ำแย่ ต้องบูชาไว้แรงครูจะช่วยให้. 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ออกเอกสารประกาศหยุดเรียน. กายปสาทรูป (คือ ปสาทกาย) เป็นความใสของกายปสาทที่สามารถรับสัมผัสต่าง ๆ (โผฏ ฐัพพารมณ์ คือ ธาตุดิน ธาตุไฟ และ ธาตุลม) ได้ มี.

8. โอฑาตกสิณ เพ่งสีขาว 9. อาโลกกสิณ เพ่งแสงสว่าง 10. อากาศกสิณ เพ่งอากาศ. อสุภะ 10 คือทำสมาธิโดยพิจารณาซากศพชนิดต่างๆ. 1.ศพขึ้นอื วิธีการเพ่งกสิณคือ ๑.เพ่งมองภาพที่ชอบหรือถูกจริตกับตนเอง ๒.หลับตานึกถึงภาพกสิณ ๓.ภาวนาในใจ ตัวอย่าง. เตโชกสิณ(กสิณไฟ

Thai language resources, including an online dictionary, audio clips, message forum, lessons, and more -ส่วนอัปปนาภาวนานั่นได้ในกรรมฐาน 30 คือ กสิณ 10 อสุภะ 10 อานาปาน เพลิวลุกไหม้ไหว ๆ อยู่เสมอ ถ้ามิได้ทำดวงกสิณพิจารณาไฟในเตา. อานุภาพกสิณ ๑๐ - โพสต์ใน ธรรมกถึก: อานุภาพกสิณ ๑๐ กสิณ ๑๐ ประการนี้ เป็นปัจจัยให้แสดงฤทธิ์ต่าง ๆ ตามนัยที่กล่าวมาแล้วในฉฬภิญโญ เมื่อบำเพ็ญ.

ข้อมูลเบื้องต้นของชื่อ กสิณา; กสิณา อ่านว่า กะ-สิ-นา แปลว่า(ความหมาย หมายถึง) ทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธ อารมณ์ของสมถะกัมมัฏฐาน / สติปัฏฐาน ๔ / อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕ อารมณ์ของสมถะกัมมัฏฐาน ที่มีมาในพระบาลี มี ๙ แบ่งเป็น ๒ หมวด คือ กสิน หมายถึง วัตถุอันจูงใจให้เข้าไปผูกอยู่ คือ เป็นชื่อของกัมมัฏฐาน ที่ใช้วัตถุจูงจิตให้เป็นสมาธิ (ฌาน) (ส่วนคำว่า ญาน คือ ปัญญา) โดยใช้.

วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ภาค ๑ เล่ม ๑ นี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ๒ นิเทศ คือ (๑) สีลนิเทศ แสดงถึงการรักษาศีลอันเป็นพื้นฐานเบื้องต้น. รูป คือก้อนทุกข์ก้อนหนึ่ง ซึ่งประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง ๔ กล่าวคือ ดิน น้ำ ลม และไฟ เป็นไปโดยจักร ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน อันรวม. เตโชกสิณ เพ่งไฟ 1.3. 2.1.อุทธุมาตกอสุภ คือ ร่างกายของคนและสัตว์ที่ตายไปแล้ว นับแต่วันตายเป็นต้นไป มีร่างกายขึ้นบวมพอง ที่. สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ฟังที่รักทุกท่าน นี่คือรายการเปิดตำนาน กลับมาพบกันอีกครั้ง เหล่าพระเกจิอาจารย์ต่างๆของเมืองไทยนั้น แต่ละท่าน ก็. ในทางปฏิบัตินั้นเราเริ่มที่วิปัสสนาก่อนหรือสมถะก่อนก็ได้ แต่ตามปกติแล้วในเวลาเราปฏิบัติอยู่ที่สภาพจิตในแต่ละขณะ คือ.

สวัสดีครับ คุณผู้ชมและผู้ฟังที่รักทุกท่าน นี่คือรายการเปิดตำนาน กลับมาพบกันอีกครั้ง ในการฝึกกรรมฐานนั้น อุบายกรรมฐานมีอยู่ด้วยกันหลาก. เก่งทางกสิณไฟ..ที่แท้เป็นหลานชาย หลวงพ่อเดิม หลวงปู่นอง โด่งดังที่สุดกับพระฤาษีตาไฟ..ชำนาญพระเวทตั้งแต่เป็นสามเณร. ในอรรถกถารุ่นหลัง เราพบว่า กสิณ ๔ ชนิดแรก เรียกว่า ภูตกสิณ เพราะสอดคล้อง กับธาตุ ๔ (มหาภูตธาตุ) คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม กสิณ ๔ ชนิต. บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมเห็นเตโช (ธาตุไฟ) กสิณโดยความเป็นตน คือ ย่อมเห็นเตโชกสิณและตนไม่เป็นสองว่า เตโชกสิณอันใด เราก็อัน. พุทธกสิณธาตุ 4. 2,098 likes · 13 talking about this. ธาตุในตัวคุณคืออะไร ดิน น้ำ ลม ไฟ #ธาตุในตัวคุณคืออะไร วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน ธาตุ.

เตโชกสิณ กสิณไฟ

บ้างก็ว่า เดจาวู เป็นพลังจิตรูปหนึ่ง บ้างก็ว่าเป็นทิพจักขุญาณ (ความรู้คล้ายตาทิพย์) ซึ่งได้มาจากการเจริญสมถะภาวนาในหมวดของกสิณ 3 กองคือ. ดิน น้ำ ไฟ ลม คือ ส่วนผสมของสิ่งต่างๆ ในโลก หรือ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่า กสิณ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ศึกษา ในฝ่ายฤทธิ 4 กสิณไฟ เด่นตบะ เดชะ มหาอำนาจเสกไฟได้ คุณสมบัติปลาดาวคือ ส่วนใดถูกตัดจะงอกขึ้นมาใหม่และส่วนที่ขาดที่เป็นปลาดาวอีกตัว. ♦♦♦ หลวงปู่แผ้ว ผล ปัญโญ ผู้สำเร็จวิชากสิณไฟทางลัดสู่ขั้นฌาน กสิณไฟ เป็น การฝึกฝนไปในตัวแล้ว ค่าของความเป็นลูกมือคือ. เพ่งแล้วทำอะไรต่อ ก็คือพิจารณาความเป็นไปของสิ่งนั้น เช่น ไฟเป็นยังไง อะไรข้างใน ลึกเข้าไปเรื่อยๆ ถ้านั่งเฉยๆ ไม่พิจารณา.

เตโชกสิณ - ในการเพ่งกสิณไฟนั้นมีข้อควรระวังที่ผู้ปฏิบัติ

LOCATION CALL# STATUS; Central Library (5th Floor) 294.3443 จ175ต: CHECK SHELVES : Central Library (5th Floor) 294.3443 จ175ต: CHECK SHELVE วิธีแก้ อำนาจไสยะ จากมิจฉาสมาธิ กสิณธาตุ 4 1. ผู้ใดต้องไสยะกสิณไฟ : ใจแผดเผารุ่มร้อน สุมไหม้ไร้สติ โกรธโทโสขาดความหนักแน่น ไม่ทราบสาเหตุทำอะไร. อาโปกสิณ กสิณน้ำ. กสิณน้ำ เป็นกรรมฐานที่มีทรงพลัง เพราะทุกสิ่งที่ประกอบขึ้นมา มีธาตุน้ำเป็นตัวเกาะกุม ซึมซาบอยู่ทั่วไป บางท่านไม่สามรถฝึก.

แบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟ. 1.1 ปฐวีกสิณ คือ การเพ งธาตุดิน 1.2 อาโปกสิณ คือ การเพ งธาตุน้ํา 1.3 เตโชกสิณ คือ การเพ งธาตุไ ซึ่งได้มาจากการเจริญสมถะภาวนาในหมวดของกสิณ 3 กองคือ เตโชกสิณ(กสินไฟ) โอทากสิณ (กสิณสีขาว) และ อาโลกกสิณ(กษิณแสงสว่าง) จากทั้งหมด 10กอง จนทำให้. อนุสติ 10 ประกอบด้วย 1.) พุทธานุสติ คือการระลึกถึงคุณของ.

ได้มาอีกหนึ่งเล่ม มีดหมอ อพระเครื่อง หลวงปู่สรวงพระปิดตาใบลานเล็กเล็กปี39 กับพระครูประจักษ์วรคุณ (หลวงพ่อขาว นีลวณฺโณ) วัดประสพ ตBlogGangปลุกตำนานสยอง | อาถรรพ์รอยสักยันต์ | Dooviการกลับมาอีกครั้งของหลวงปู่สรวงเทวดาเล่นดิน

ด้วยเหตุที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) ไม่ค่อยชอบพระกรรมฐานสัก ท่านพ่อลี ธัมมธโร เพ่งกสิณ ใส่ท่านเพื่อปรารถนาแก้ทิฏฐิของสมเด็จ ฤาษีตาไฟ เศียรฤาษีตาไฟหล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำ. การเจริญกสิณ ๑๐ อย่างได้แก่ ปฐวีกสิณ (ดิน), อาโปกสิณ (น้ำ), เตโชกสิณ (ไฟ), วาโยกสินณ (ลม), นีลกสิณ (สีเขียว), ปีตกสิณ (สีเหลือง), โลหิต. ฤๅษีพุทธชฎิลคือใคร? ฤๅษีพุทธชฎิล คือ 1 ใน 5 สหายของเหล่าฤๅษีที่มีบทบาทในการสร้างเมืองลำพูน-ลำปางให้แก่พระนางจามเทวีและพระราชโอรส โดยสถิต. หมายเหตุ - แม่ซื้อ คือ เทพธิดาที่คอยดูแลเด็กวัยทารก ถึง 7 ปี (เพิ่มเติม เมื่อ 19 ก.พ.50) บทอธิษฐานขอให้นิมิตฝันตัวเล

 • Slipknot live.
 • มา ส ไร เด อ ร์ เดนโอ ตอนที่ 43.
 • สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • Mazda tribute กินน้ำมัน.
 • โครงงานวิทยาศาสตร์.
 • ใจหวิวๆ คิดถึง.
 • หม้อหุงข้าว Sharp KS18E.
 • นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษา.
 • การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ.
 • หลอกสมองให้ลองคิดกลับด้าน.
 • เข้าgmail.
 • หล่อตอนเหงา คอร์ด.
 • DuoPAP ventilation คือ.
 • พิสูจน์บั้งไฟพญานาค.
 • G shock one piece.
 • โรคตาขุ่นในปลา.
 • Great Pyrenees ขาย.
 • จงบอกชื่อภาษาอังกฤษของเสือโคร่งอินโดจีน.
 • ผ้าอนามัยแบบบาง.
 • ชุด ต๊า ป เกลียว WINTON.
 • ขายอะไหล่ รถ dt125 ขาย ดี.
 • ต่อเล็บปลายขาว.
 • ล้าง หัวพิมพ์ Brother HL 1110.
 • ตุ๊กตาหมีน่ารักๆ.
 • Red Velvet มาไทย Pantip.
 • ชุด ต๊า ป เกลียว WINTON.
 • นักจิตวิทยา เลี้ยงลูก.
 • เกี๊ยวน้ํา.
 • Focus เพลินจิต เช่า.
 • ลายสักญี่ปุ่น คา บู กิ.
 • เว็บ บล็อกส่วนตัว.
 • ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด.
 • Play squash แปลว่า.
 • แพทย์แผนจีน หัวเฉียว pantip.
 • คุย LINE กับพระ.
 • แบบบันทึกอุณหภูมิร่างกาย.
 • ตั้งค่า บัญชี apple id ไม่มี บัตรเครดิต.
 • Clear blue ยิ้มค้าง.
 • จัด พวงหรีด.
 • สมัครงาน โต ชิ บา ปราจีนบุรี.
 • เงินเดือนนักจิตวิทยา ต่างประเทศ.