Home

สื่อโรคความดันโลหิตสูง

Category: สื่อการสอน โรค ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบของโรคไต . Oct 2, 2019 สื่อการสอน. ความดันโลหิตสูง (Hypertension). (นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ). หน้า 680-691. หาหมอดอทคอม. ความดันโลหิตสูง (Hypertension). (ศ.เกียรติคุณ พญ.พวงทอง ไกร. ความดันโลหิตสูง หมายถึงระดับความดันโลหิต 140/90 มม. ปรอท หรือมากกว่า ซึ่งจะเป็นค่าบนหรือล่างก็ได้ ซึ่งอันตรายของโรค.

สื่อการสอน โรคความดันโลหิตสูง - คลังความรู้โรคเรื้อรั

 1. กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เลขที่ 88/21 อาคาร 10 ชั้น 5 ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000: โทรศัพท์: 0 2590 3867 , 0 2590 3889 0 2590 3882 , 0.
 2. ความดันโลหิต คือ ค่าความดันภายในหลอดเลือดแดง ซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจ ส่งผ่านหลอดเลือดเพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย มี.
 3. แพทย์จะวินิจฉัยโรคความดันสูงโดยดูจากการวัดค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยเป็นหลัก และมีการตรวจวัดหลายครั้ง เพื่อความแม่นยำ.

ความดันโลหิตสูง (Hypertension) อาการ, สาเหตุ, การรักษา

การรักษาความดันโลหิตสูง 29 ปริวัตร เพ็งแก้ว พบ. ภาวะแทรกซ้อนของภาวะความดันโลหิตสูงด้านระบบประสาท 39 ภัทรา อังสุวรรณ พบ ความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุดที่มาตรวจในสถานพยาบาลปฐมภูมิในสหรัฐอเมริกา สมาคมโรคหัวใจสหรัฐอเมริกา. การรักษาความดันเลือดสูง ถาม ผู้ป่วยชายอายุ 42 ปี พบว่ามีประวัติเป็นความดันเลือดสูงมา 2 ปี ได้กินยา HCTZ 1/2 x 1 pc และ atenolol (50 มก.) 1/2 x 1 pc มาตลอด ประมาณ 95% ของคนที่เป็นความดันโลหิตสูง เกิดโดยไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด ประมาณ 5% เท่านั้น ที่ทราบสาเหตุ เช่น เป็นโรคไตวาย หรือมี.

ความดันโลหิตสูง (Hypertension / High Blood Pressure) หรือที่นิยมเรียกกันง่าย ๆ ว่า ความดันสูง เป็นปัญหาสุขภาพที่รบกวนใจคนจำนวนมาก จะบอกว่าป่วยก็ไม่เชิง ไม่ป่วยก็. ในอดีตอาชีพของคนไทยส่วนใหญ่ คือ เกษตรกร ซึ่งมีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายกินอยู่อย่างไทย ทำให้สถิติการเกิดโรคความดันโลหิต. ความดันโลหิตสูง หมายถึง ภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันในหลอดเลือดที่สูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันแพทย์วินิจฉัยว่าในภาวะปกติผู้ที่มีความดัน. เป็นภาวะโรคที่ตรวจพบว่าค่าความดันโลหิตอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท - พันธกิจการสร้างเสริมสุขภาพของ.

ความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญทางสาธารณสุขที่ควรได้รับการเอาใจใส่ดูแล เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่. สาธารณสุข, 2545) เมื่อไม่ได้ออกกาลังกายประชากรเหล่านี้จะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงมากข้ึน พยาบา ความดันโลหิตปกติที่ค่อนไปทางสูง: 120-129 และ < 80: ความดันโลหิตสูงระดับที่ 1: 130-139 และ/หรือ 80-89: ความดันโหลิตสูงระดับที่ 2 ≥ 140 และ/หรือ ≥ 9 Selection File type icon File name Description Size Revision Time User; Ċ: แผนการสอนสุขศึกษาการดูแลทารกกรณีมีไข้สูงแล้วชัก.pd

ความดันโลหิตสูง - อาการและการรักษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร

เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง โดย ปรับสมดุล ให้พอดี (ผู้ที่มีความดันต่ำ สามารถทานได้ ความดันโลหิตสูงเป็นเกรดตามระดับความดันโลหิตที่ วัดได้ (ตารางที่ 2) ซึ่งแนวทางในการรักษานั้นจะขึ้

แผ่นพับ รู้จักโรคความดันโลหิตสูง :: สำนักโรคไม่ติดต่อ

ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม (Hypertension

 1. ภาวะความดันโลหิตสูง (High Blood Pressure) เผยแพร่ครั้งแรก 22 ธ.ค. 2016 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 14 นาท
 2. ซิกน่าในสื่อต่างๆ 5 พฤติกรรมที่ควรเลิกทำ เพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีปัจจัยเสี่ยงมาจาก.
 3. คนไข้ความดันโลหิตสูง ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาทุกราย เราอาจแบ่งระดับความดันโลหิตสูงได้เป็น 3 ระดับดังนี้ ความ.
 4. โรคความดันโลหิตสูง อาการ ความดันโลหิตสูง เป็นอย่างไร ใคร.
 5. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังประมาณร้อยละ 50-70 จะมีความดันโลหิตสูงกว่า 140/90 mmHg ความดันโลหิตสูงเป็นทั้งสาเหตุของไตเสื่อม และเป็นโรคแทรกซ้อนของไตเสื่อม.
 6. เมื่อไรจึงจะเริ่มให้การรักษาโรคความดันโลหิตสูง. ก่อนหน้านี้การตัดสินใจรักษาโรคความดันโลหิตสูง จะพิจารณาจากระดับความดันโลหิต แต่่.

ความดันสูง - อาการ, สาเหตุ, การรักษา - พบแพทย

ความดันโลหิตสูง หมายถึง การมีค่าความดันโลหิตตัวบน 140 มม.ปรอท หรือมากกว่า หรือมีค่าความดันตัวล่าง 90 มม.ปรอท หรือมากกว่า (โดยวัดหลังจากนั่งพัก 5. เนื้อสันใน คนรักสเต็กก็สามารถสนุกกับการกินได้เหมือนเดิมโดยไม่ต้องห่วงว่าความดันโลหิตจะสูงจนน่าตกใจ เพียงแค่ใช้เทคนิคเล็กน้อยคือ เลือก. ความดันโลหิตสูง. ความดันโลหิตที่เหมาะสมของคนเรา ควรอยู่ระหว่าง 90/60 มม. ปรอท และ 120/80 มม. ปรอท หากความดันโลหิตมีค่าถึง 140/90 มม

สาเหตุของโรค ความดันสูง - พบแพทย

10 สมุนไพรลดความดันโลหิตสูง สุดยอดพืชมหัศจรรย์ใกล้ตัว. สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก ได้กำหนดให้วันที่ 17 พ.ค. ของทุกปีเป็น วันความดันโลหิตสูงโลก โดยกำหนดคำขวัญการรณรงค์ว่า โน ยัวร์ บลัด เพรสเชอร์ (Know.

ความดันโลหิตสูง เกิดจากการที่เลือดไหลผ่านหลอดเลือด (arteries) ในความดันที่สูงกว่าปกติ ค่าความดันเลือดของคุณมักมีค่า 140 เหนือ 90 หรือสูงกว่าเป็น. ความดันโลหิตสูง คือ มีความดันตัวบนสูงกว่า 140 มม.ปรอท และ/หรือ ความดันตัวล่าง (Diastolic blood pressure) สูงกว่า 90 มม.ปรอท โดยทั่วไประดับความดัน. การคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ระยะต้นทาง (Early Phase) จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้คัดแยกผู้ป่วยรักษาตามอาการและรีบให้การรักษาอย่าง. ความดันโลหิตสูง นับว่าเป็นโรคที่มีประชากรเป็นกันเยอะมาก คิดเป็นประมาณ 25-30% ของประชากรผู้ใหญ่ทั้งหมดในโลกนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของโรคต่างๆ. อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง การรักษาโรคความดันโลหิตสูง. 1. จำกัดปริมาณเกลือที่รับประทา

ความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่(กว่า 90 %)ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงส่วนหนึ่งเป็นจากพันธุกรรม ส่วนหนึ่งเป็นจากอาหารและ. ทุกๆคนต้องมีความดันโลหิต เพราะความดันโลหิต จะเป็นแรงผลักดัน ให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนั้นทุกคนควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับ. ความดันโลหิตสูง คือแรงดันของเลือดในหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกาย ขณะที่หัวใจสูบฉีดเลือด การไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดง. รับมือกับโรคความ ดันโลหิตสูง อย่างมีสติ และ ควบคุมมันได้ง่ายๆ ด้วยตัวเราเองครั โรคที่จะตามมาเมื่อ แม่ท้องเสี่ยงความดันโลหิตสูง. สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาเผย คุณแม่ท้องที่มีระดับความดันโลหิตในกลุ่มที่.

3 อาหารลดความดันโลหิตสูง ป้องกันเส้นเลือดสมองแต

สื่อ. คู่มือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ อาจตรวจพบโดยการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี หรือเจ็บ. สื่อสุขภาพ ความดันโลหิตสูง. อาการของโรคความดันโลหิตสูงในระยะแรกจะไม่แสดงอาการ ผู้เป็นโรคจะมาพบแพทย์ด้วยโรคอื่นและพบ. การดูแลผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิต สุขภาพที่สำคัญ รวมถึงสื่อในการรณรงค์ด้วย โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง. ความดันโลหิตสูง เป็นมหันตภัยเงียบ เป็นภาวะที่พบได้บ่อยขึ้น เนื่องจากความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่ไม่ค่อยมีอาการ จึงทำให้ผู้ป่วยไม่ได้. สื่อ-วีดีโอ โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2563 พ.ศ.2552 เป็น ร้อยละ 8.9 ในปี พ.ศ.2557.

10 อาหารควรทาน-เลี่ยง เพื่อลดความดันโลหิตสู

 1. สมุนไพรพื้นบ้านช่วยลดความดันโลหิตสูงได้อย่างไร. ความดันโลหิตสูง โรคที่คนเราทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ลดอาหารเค็ม อาหารเค็มเป็นสาเหตุหลัก.
 2. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค เห็นความส าคัญในการป้องกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูง จึง มุ่งเน้นให้ประชาชนทราบค่าความ.
 3. อันตราย ภัยเงียบ จากความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูงถือ.
 4. ภาวะความดันโลหิตสูงพบมากเกินกว่าที่เราคิด คือ พบมากกว่าครึ่งของประชากรชาย 60 - 69 ปี และพบถึง 3 ใน 4 ของผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป.
 5. 1. การนอนกรน เป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูงที่พบได้บ่อยที่สุด ประมาณร้อยละ 50 ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ทราบสาเหตุ 2
 6. โรคความดันโลหิต สาเหตุหลักเกิดจาก การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง หรือเค็มจัด ซึ่ง โซเดียม ไม่ได้มีแค่ในเกลือ น้ำปลา.

ความดันโลหิตสูง ข้อมูลสุขภาพ มูลนิธิหมอชาวบ้า

Video: คุณเป็นความดันโลหิตสูงรึเปล่า? โรงพยาบาลศิริราช ปิย

คลังสื่อเผยแพร่ - thaincd

โรคไขมันในเลือดสูง Dyslipidemia ที่มาและการรักษา บทความ

ความดันโลหิตมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอายุ เช่นอายุ 30-40 ปี ความดันโลหิตจะอยู่ประมาณ120/80 มิลลิเมตรปรอท และใ ได้รับการตรวจบ่อยครั้งขึ้น และในคนที่เป็นโรคความดัน โลหิตสูง ก็ควรควบคุมความดันโลหิตให้ตํ่ากว่า 130/80 มม 4.1// ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. 50. 4.2// เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลั เกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงขององค์การอนามัยโลก WHO. ความดันตัวบน Systolic; ความดันตัวล่าง Diatolic; คนปกติ <120 Systolic <80 Diatoli ความดันโลหิตในปอดสูง (อังกฤษ: Pulmonary hypertension) เป็นการเพิ่มขึ้นของความดันเลือดในหลอดเลือดแดงสู่ปอดและหลอดเลือดดำจากปอดหรือหลอดเลือดในปอดหลอด.

3 อาหารลดความดันโลหิตสูงป้องกันโรคเส้นเลือดในสมอง หลายคนอาจจะยังไม่. สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก และสมาคมโรคความดันโลหิตสูง. น่าประหลาดใจว่า ความชุกในการเกิดโรคความดันเลือดสูงนั้นแตกต่างกันมาก อย่างในชนบทของประเทศอินเดียซึ่งผู้คนกินเนื้อ. สวัสดีค่ะ ขอคำแนะนำอย่างแรงค่ะ ไปหาหมอมาวันนี้ มีความดันสูงมากค่ะ เกิน150 ขึ้นไป วัดอยู่หลายรอบ ซึ่งปกติเวลาเรามีอาการ มึน เวียน ใจสั่น เรา.

โรคความ ดันโลหิตสูงเป็นดังนี) 574.15, 762.94, 1408.99 และ 1820.78 ตามลําดับ และอัตราตายด้ว ๒.๒เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนได

ความดันโลหิตสูง - วิกิพีเดี

สื่อ-วีดีโอ สูงมีคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงประมาณ ๕ ล้านคน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕61 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโหนด มี. โรคความดันโลหิตสูง (Hypertention) (พยาธิสภาพ (ความดันโลหิต หมายถึง. การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคเบาหวาน มีความรู้และปฏิบัติตนได้อย่าง. เพื่อระบุสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงและอันตรายที่น าจะเกิดต ออวัยวะภายใน 7. มีวิธีรักษาความดันโลหิตสูงอย างไ

ความเครียดส งผลให สถิติการเกิดโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น ความดันโลหิตสูง ลูกก็มีโอกาสเป นมากกว าคนที่พ อแม ไม เป นความ. ความดันโลหิตสูง ถ้าหากเราป่วย แต่พบว่าประกันไม่จ่าย เกิดจากอะไรได้บ้าง !? ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย ในกรณีที่เราจ่าย. เมื่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโคจรมารวมอยู่ในคนๆ เดียว ส่งผลกระทบและความยุ่งยากในการใช้ชีวิตไม่น้อย ดังนั้นการ.

สถาบันเวชศาสตร์ฯ แนะผู้สูงอายุปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรค. กลุ่มยาลดความดันโลหิต (Antihypertensives) ภาวะความดันโลหิตสูงมีเพียงส่วนน้อยที่เป็นผลจากโรคอื่น อาทิ โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดแดงไตตีบ โรคเนื้อ. คนส่วนมากมักไม่รู้ว่าตัวเองมีอาการความดันโลหิตสูง เพราะหากยังไม่เป็นหนักถึงขั้นทำให้เกิดอาการต่อเนื่องอื่น ๆ หรือโรค. ผู้ป่วยด้วยความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการอาจตรวจพบโดยการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี หรือเจ็บป่วยด้วยโรค. กลุ่มหมาย ผู้ที่มีปัญหาโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 30 คน -ใช้ตัวผู้สอนเป็นสื่อ ความดันโลหิตสูงมีอยู่ 2 ชนิดได้แก่.

5 ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง 1. B.N.S (2nd class honors) M.Sc (Pharmacology) Tarn_ji@yahoo.com Faculty of Public Health, NRRU ยารักษาภาวะความดันโลหิตสูง 2 อย่างไรก็ตาม คุณแม่ที่รู้ว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง ควรจะต้องมีการวางแผนก่อนการตั้งครรภ์โดย. ควบคุมความดันโลหิตให้ด

ความดันโลหิตสูง - โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ Saint louis hospita

ความดันโลหิตสูง ฆาตกรเงียบในตัวเรา ผู้ป่วยกว่าครึ่งไม่รู้ตัวว่าเป็น และไม่สนใจดูแลรักษา นำไปสู่โรคหลอดเลือดสมอง. •ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการอย่างต่อเนื่อง ( fu มากกว่า 6 ครั้งในรอบ 1 ปี )ในโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน ปี 2555 จำนวนทั้งหมด 2,527 คน.

ความดันโลหิตสูง กระทบสุขภาพอะไรบ้าง? Ged Good Life

ในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นโรคความดันโลหิตสูง. ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง . อายุ : ส่วนใหญ่เมื่ออายุมากขึ้น ความดันโลหิตจะสูงขึ้ - ความดันโลหิต 120 กับ 80 Frankie & Alice (2010) BP's back in range. ความดันโลหิต อยู่ในช่วงปกติ Pain (2010) Extremely high blood pressure results, ความดันโลหิตที่สูงมากๆ ตรงนี้จะ What Lies Below (2010 ความดันโลหิตสูงจากหลอดเลือด - เพิ่มความดันโลหิตที่ systolic พักผ่อน (สูงถึง 140 mm Hg

ความดันโลหิตสูง เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยมากที่สุดในกลุ่มคน ดันโลหิตสูงแล้วเหมือนยืนอยู่หน้าประตูสู่โรค. กิจกรรมให้ความรู้ในโครงการสร้างสุขภาพเพื่อการดูแลตนเอง ลดการกินยา ห่างไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ณ โรงแรมอลิซาเบธ ถ.ปดิพัทธ์ กทม เมื่อ. ค่าความดันโลหิตสูงคือเท่าไร. ในกลุ่มผู้ที่จัดว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้ว จะมีค่าความดันตัวบนที่สูงกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดัน. 1. ตรวจยืนยันว่าเป็นโรคความดันโลห ตสิงจรูิงร่วมกับประเม ินระด ับความร ุนแรงความด ันโลห ิตสูง (ตารางท 1) ี

 • สเก็ตคน.
 • แบ ม. แบ ม. ประกวด.
 • อา ราก อน อา เวน.
 • สายพาน ต่างๆ.
 • ตั้งค่า หน้าจอให้ เหมือนเดิม.
 • โรงเรียนเสริมสวยคุณโจ ชลบุรี pantip.
 • ชิป ฟรี ไพ่ เท็ ก ซั ส โบ ย่า.
 • Agal decor co. ltd..
 • นิยาย โรงเรียน เวทมนต์.
 • กวาง ดาริน อายุ.
 • โพรวองซ์ เขาใหญ่ pantip.
 • Highrise skyscra.
 • นกยูงสวยๆ.
 • เส้นทาง แห่ง รอยยิ้ม เชื่อม ระหว่าง เรา.
 • เชื้อเห็ดป่า.
 • เลี้ยงปลา โกไล แอ ต.
 • บทบาทของนักวิจัย.
 • ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา pantip.
 • กระเช้า องค์กร.
 • OSHO หนังสือ.
 • Mark salling เสียชีวิต.
 • โทมัส เอดิสัน.
 • ยาหมักปลากัด.
 • หน่วยตัน ตัวย่อ.
 • แจ้ง จับ คน ดมกาว.
 • ประโยชน์ ของกลุ่มดาวคันชั่ง.
 • Amend แปลว่า.
 • กษัตริย์ จอ ร์ จ ที่ 1.
 • เมคอัพอาร์ติสระดับโลก.
 • ปลูกต้นเมเปิ้ล pantip.
 • แพน เค้ก ไม่ แต่งหน้า.
 • จัด พวงหรีด.
 • วิจัย พฤติกรรมของคนที่สูบบุหรี่ วัย ทำงาน.
 • เรือนสุขภาพ เกาะสีชัง.
 • แฟน ง ก ของกิน.
 • ลง ได้ ร์ เวอร์ Oppo A37F.
 • เจ้า เค ท.
 • รถ นิ ส สัน บ ลู เบิ ร์ ด ปี 1991.
 • เช่าเรือ เหมาลำ แม่น้ำเจ้าพระยา.
 • ดูหนังแฮรี่พอตเตอร์ 4.
 • วิธีดูข้อความเก่าในเฟส.